Wat maakt deze dans herkenbaar? Wat is typisch, onderscheidend of kenmerkend?

Een combinatie van rond de vloer trotten met disco figuren ter plaatse.

Voorbeelden (vergelijkbaar met disco en boogie).

BPM: (vergelijkbaar met disco en boogie).

Swingen betekent zwieren en draaien.

(We zochten bij voorkeur korte en duidelijke filmpjes, zonder veel show, spektakel en competitie.
Betere suggesties zijn welkom.)

Swing is een Dansstijl, die circa 1930 in de Verenigde Staten is ontstaan uit Lindy Hop en die opkwam met de toentertijd populaire muziek. Jazz werd toen ook Swing genoemd. Er bestaan meerdere dansen binnen deze stijl. De meesten zijn partnerdansen.
Swing wordt op een basis van 6 ("six-count", bijvoorbeeld de Boogiewoogie) of 8 ("eight-count", bijvoorbeeld de Lindy Hop) maten gedanst.

Swing is ook een Jazz-stijl. Het swingdansen en de swingjazz horen dan ook bij elkaar.

Tot de Swing behoren onder andere: Lindy Hop, West Coast Swing, East Coast Swing, Charleston, Shag, Balboa, Rock 'n' Roll, Jitterbug, Boogiewoogie. Het is dus ook een verzamelnaam.

De oorspronkelijke variant stamt uit de Danstempel Hotel Savoy in Harlem (New York) en werd door de Whiteys Lindy Hoppers in de gehele VS verspreid. Deze variant werd als Lindy Hop (volgens de meeste mensen genoemd naar Charles Lindbergh, met de eerste non-stop vlucht New York-Parijs) of Savoy-Style Swing bekend. Onderweg werden verschillende invloeden van andere dansen, zoals Shag overgenomen. De bekendste variant is de Hollywood-Style Swing.

Na de Tweede Wereldoorlog kwamen trends als de Jitterbug en de Boogiewoogie op, die echter als varianten van dezelfde dans werden gezien. Met de opkomst van de Rock 'n' Roll- en Disco-cultuur en de ondergang van de Big-Bands werd ook de Swing steeds minder gedanst.


Swing is nooit helemaal uitgestorven en is sinds 1985 wereldwijd met een revival bezig vanuit Zweden en de Verenigde Staten (vergelijkbaar met de revival van de Argentijnse Tango).
Tegenwoordig is het Zweedse Herräng jaarlijks gedurende vier weken in juli de Swinghoofdstad van de wereld.

In de Jive, een van de vijf Latijns-Amerikaanse dansen in het huidige Ballroom dansen, werden ook enkele elementen van de Swing opgenomen.


Eén van de belangrijkste vertegenwoordigers van het swingtijdperk was Benny Goodman, die de bijnaam "King of Swing" kreeg. Ellington brengt de bigband muziek tot nieuwe graden van verfijning en weet met zijn orkesten en arrangementen de jazz te verheffen tot de status van kunstmuziek.

De swing verenigde elementen van de muziek van de Noord-Amerikaanse zwarten met elementen van de Europese muziek.

Door de vorming van grote Big band orkesten waarin de muzikanten feilloos moesten leren samenspelen, diende de muziek te worden uitgeschreven. Arrangementen en jazzcomposities werden gebruikelijk ten koste van improvisatie.

Het swing ritme gebruikt medium of uptempo ritmes. De musicus Wingie Manone omschreef dit als volgt: "Een stijging van het tempo voelen, hoewel men onverstoorbaar in hetzelfde tempo speelt".

Ook de instrumentatie verschilde erg van wat daarvoor gangbaar was: Een sterke ritmesectie, meestal met contrabas en drums, Meer gebruik van high-hat door de drummer.
Banjo vervangen door gitaar. Veel gebruik van saxofoons. Veel van de bigbands hebben één of meer vocalisten in dienst en populaire songs behoren steeds meer tot het repertoire van de bigbands. Veel van deze songs, van onder andere Irving Berlin en George Gerswin, behoren nog steeds tot de standaards in de jazz.

Met de swing begon ook de commercialisering van de jazz. Door de uitzending van concerten op de radio werden de bandleiders wereldwijd beroemd. Namen als Fletcher Henderson, Duke Ellington, Count Basie, Oscar Peterson en Louis Armstrong klinken nu nog vertrouwd in de oren. Zowel in de VS als in Europa groeide de swing uit tot de meest populaire dansmuziek.

Vanaf het midden van de jaren '30 keerden meer en meer solisten en kleinere groepen van musici de big bands de rug toe om eigen ensembles te vormen. De toenemende commercialisering onder druk van de muziekindustrie lokte in de jaren '40 een tegenreactie uit waaruit de bebop ontstond.


Swing ritme

Swing is in de muziek ook een term die onder meer betrekking heeft op het ritme en/of timing.
In een 'swing' ritme worden de achtsten ongeveer gespeeld alsof ze deel uitmaakten van een triool. Je kunt ook zeggen: de duur van de eerste (achtste) noot in een paar wordt verlengd terwijl de lengte van de tweede achtste wordt verkort. Een 'swing ritme' is een ritme wat verkregen wordt door de achtste noten op deze wijze te spelen.

Swingen
Als men bijvoorbeeld zegt: 'Dit swingt de pan uit!', dan slaat 'swing' op een eigenschap. Hiermee wordt een manier van muziekspelen bedoeld die op de luisteraar een opzwepend effect heeft en de neiging geeft om mee te bewegen (tikken).