Wat maakt deze dans herkenbaar? Wat is typisch, onderscheidend of kenmerkend?

De maat is even eenvoudig en duidelijk als bij de disco, maar nu stappen en draaien de paren in gesloten danshouding rond de vloer in een soort simpele ballroomstijl. In de lage landen populair op carnavalsmuziek.

Voorbeelden

In vuur en vlam – Laura Lynn
's Nachts na tweeen'- De Havenzangers
Heb je even voor mij - Frans Bauer

BPM:

Het zou me niet verwonderen als de naam gewoon van het woord marcheren komt.
Via het Franse marche, van marcher heeft het  gallo-romeinse wortels in marcare van het Latijnse marcus ‘hamer’ waar ‘hameren’, ook ‘het in de maat lopen van soldaten’ betekent.
(In de uitdrukking ‘Veel in zijne mars hebben’ heeft het een andere oorsprong en staat mars voor een korf.)

Op bals en fuiven speelt men tegenwoordig vrolijke, carnavalachtige marsen in een maat van vier, waarop lustig rond de vloer en rond elkaar wordt gestapt. Vaak carnavalsmuziek.

Van deze dans hebben dansscholen zelden een lesversie.

M(an)

Lv(oor)

Rv

L zij

R sluit

La

Ra

L zij

R sluit

V(rouw)

Ra(chter)

La

R zij

L sluit

Rv

Lv

R zij

L sluit

 

Maar er zijn ook gewandelde marsen:

Het betreft dan een compositie die het gelijktijdig marcheren van een groep moet bevorderen. Men kent de feest-, militaire en treurmars (Marcia Funebre).
Een mars staat altijd in een binaire ofwel tweedelige maatsoort, en heeft dus een duidelijk streng te volgen cadans die zeer herkenbaar is.

Marsen worden uitgevoerd door fanfares en andere blaasmuziekkorpsen.

Een mars is een muzikaal, ceremonieel genre dat vooral in militaire kringen wordt gebruikt.

Bij parade- en feestmarsen is de toonsoort meestal majeur om zo een melodie te verkrijgen die uiteraard vrolijk is. Meestal is er een duidelijk thema en neventhema aanwezig waardoor elke mars zijn eigen karakter krijgt. Dit wordt versterkt door het eerste thema te herhalen in een ABA-structuur. Dit type mars wordt meestal met vlotte tred in vieren gelopen, dus per tel een stap. Het metronoomcijfer ligt meestal vast. In de meeste ceremonieboeken wordt een waarde van 120 à 140 BPM aangehouden.

Dodenmarsen staan echter meestal in mineur, en zijn uiteraard veel langzamer van tempo. Vaak wordt dit type marsen met plechtige tred in tweeën gelopen, dus per twee tellen 1 stap.
 

In militaire kringen worden marsen vooral gebruikt om de cadans aan te geven. Vroeger bestonden er alleen hoorns en bazuinen en een beperkt slagwerk om militaire signalen aan te geven.
In 19e eeuwse civiele kringen werden marsen gebruikt op mondaine feesten en bals om een plechtige, militaire sfeer te creëren naast de vrolijke sfeer van de wals en de polka. Vooral de familie Strauss is zeer gekend omwille van haar marsen.

Er bestaan ook processiemarsen voor katholiek kerkelijk gebruik. De mars moest ook hier het plechtige accentueren. Vaak werden katholieke processies vergezeld van muziek. Dit is onder andere het geval in de Semana Santa. De muziek maakt prominent deel uit van de processie.

(We zochten bij voorkeur korte en duidelijke filmpjes, zonder veel show, spektakel en competitie.
Betere suggesties zijn welkom.)

Bekende marsen

Radetzky Mars, Op.228 (1848) door Johann Strauss I; geschreven ter ere van de Oostenrijkse generaal Joseph Radetzky, die Italiaanse rebellen had verslagen in Custoza.

Yorckscher Marsch, Ludwig van Beethoven

Klar zum gefecht, Abschied der Gladiatoren, Hermann Ludwig Blankenburg

Grote Mars uit Aida ; door Giuseppe Verdi (1813-1901)

Mars uit de Notenkraker-suite; door Pjotr Iljitsj Tsjaikovski (1840-1893)

The Washington Post; door John Sousa (1854-1932)

The Stars And Stripes Forever; door John Philip Sousa

Einzug der Gladiatoren; door Julius Fucík (1872-1916)

Herauten Mars; door Johan Wichers

Glück auf; door Johan Wichers

Huzarenmars; door Hendrik Karels (1850-1927)