We laten alle dansen die in onze dansscholen en op fuiven gedaan worden de revue passeren. Af en toe sluipt er –heel kort- ook wel een andere dans tussen omdat onderdelen hiervan voor onze favoriete dansen ook meespelen. Bijvoorbeeld ietsje van de Flamenco in de Paso Doble, of tapdanselementen in de Lindy hop…

DancetypesAZSommige dansen zie je in geen enkel dansschool, maar ze worden vermeld omdat ze op ieder feest of fuifje voorkomen: slow, polonaise, mars, jerk…

Bij de beschrijving beginnen we met –als die er zijn- het zoeken naar specifieke kenmerken die de dans van andere soortgelijke dansen onderscheidt.

We geven daarna enkele bekende voorbeelden, zodat muziek, ritme en sfeer duidelijker worden.

Indien beschikbaar geven we het tempo waarop meestal gedanst wordt in beats per minute. Persoonlijke voorkeuren kunnen anders liggen. Sommigen hebben liefst een vlot tot snel tempo. En waarschijnlijk zijn we allemaal begonnen op een (te) traag ritme.

En we gaan op zoek naar de oorsprong van de naam van de dans. Voor de herkomst van sommige benamingen (vb. salsa, Lindy hop…) zijn er meerdere verschillende en amusante verhalen. We pikken er het best gedocumenteerde uit, en vermelden eventueel ook de leukste anekdotes. Vaak is de oorsprong begraven in een ver en vaag verleden, en amper, of niet meer terug te vinden. Of gebaseerd op veronderstellingen.

De benaming van sommige danssoorten of genres zorgt voor verwarring. Er kunnen continentale en regionale verschillen zijn. Swing staat bijvoorbeeld nogal eens voor Jive in de U.S. terwijl hier sommige dansscholen de disco of de swingfox die naam geven. We proberen de grootste gemene deler voor het Nederlandstalig gebied weer te geven.

Daarna volgt een schetsje van de geschiedenis van de betreffende muziek en dans, die meestal ook samen evolueren.

De oorsprong van veel vooral Latijnse dansen is een soep. Vaag en onduidelijk. Er is geen overzichtelijke stamboom van dansen. Als een schrijver beweert dat dans A aan de basis lag van dans B, dan vind je ook wel een auteur die net het tegendeel beweert. We zullen het er maar op houden dat de meeste latinodansen elkaar beïnvloed hebben.

Op de website staat voor iedere dans ook een videovoorbeeldje. Dat zegt natuurlijk veel meer dan tekst.