religionDans en geloof hadden en hebben veel raakvlakken,

Dans werd gebruikt on de goden te eren

Dans werd gebruikt om dichter bij de goden te komen, of in trance te raken

Godsdiensten verbieden (sommige of alle) vormen van dans wegens onzedig of aanstootgevend

 

Al deze benaderingen vonden ooit plaats.

En allemaal komen ze nog steeds voor.