Singer-songwriter Sydney Carter (6  mei  1915 – 13 maart 2004)schreef Lord of the dance in 1963. De melodie leende hij van ‘Simple Gifts’ (Joseph Brackett, 1848), een lied van Amerikaanse Shakers. Deze religieuze sekte is vooral bekend om haar culturele activiteiten en de gelijkheid tussen de seksen.
“Lord of the Dance” was een titel die toekwam aan de Hindoe godheid Shiva.

Lordofthedance SydneyCarterHet nummer werd bekender dan hij zelf verwachtte. Hij verklaarde later: "Ik had niet gedacht dat de kerk het leuk zou vinden. Ik dacht dat veel mensen zouden vinden dat het te ver ging, een beetje ketters en twijfelachtig Christelijk. Maar de mensen zingen het en, wat ik niet had verwacht, het raakte een snaar ... Hoe dan ook, het is het soort christendom waar ik in geloof."

Hij had dus blijkbaar zelf nooit verwacht dat zijn dansende Christus door de gelovigen zou geapprecieerd worden. Zijn danser is ook op Shiva (als dansende Nataraja) en andere godfiguren gebaseerd.

"Ik zie Christus als de incarnatie van de fluitspeler die ons roept. Hij danst die vormen en patronen die de kern zijn van onze werkelijkheid. Met Christus bedoel ik niet alleen Jezus. Op andere tijden en plaatsen, op andere planeten, kunnen er andere Lords of the Dance zijn. Maar Jezus is degene die ik het eerste en het beste ken. Ik zing van het danspatroon in het leven en de woorden van Jezus.”

Hij ziet Jezus en dans wel samengaan. In andere tijden (tot de Middeleeuwen) en bij andere gelovigen (Shakers ea) kon het immers ook: “Of Jezus ooit in Galilea op het ritme van een fluit of drum rondsprong weet ik niet. Ons werd verteld dat David danste als een vorm van gebed. Dus het is niet onmogelijk. Het feit dat veel christenen dansen (vooral in kerken) beschouwen als goddeloos betekent niet dat Jezus dat deed. De Shakers denken er in ieder geval anders over.”

De tekst (eigen vertaling en interpretatie)

Ik danste in de ochtend
Toen de wereld ontstond
En ik danste op de maan
En de sterren en de zon,
En ik kwam naar beneden uit de hemel
En ik danste op de aarde,
In Bethlehem
zag ik het licht.

Dans, dan waar u ook mag zijn,
Ik ben de Heer van de Dans, zei hij,
En ik leiden u allen, waar u ook mag zijn,
En ik leid u allen ten dans, zei hij.

Van schepping tot de geboorte van Jezus, de Heer blijft uitnodigen om te dansen. Hoewel niet iedereen wil meedoen en volgen.

Ik danste voor de schrijver
En de farizeeër,
Maar zij wilden niet dansen
En ze volgen mij niet.
Ik danste voor de vissers,
Voor Jakobus en Johannes -
Ze kwamen mee
En het Dansen ging door.

koor

Behalve dansen deed hij ook wel andere dingen die door de gevestigde orde niet geapprecieerd werden.

Ik danste op Zondag
En ik genas de lamme;
Het heilige volk
sprak er schande van.
Ze sloegen en ontkleden me
En zij hingen mij hoog,
En ze liet me daar
om te sterven op een kruis.

koor

Ik danste op een vrijdag
de hemel werd zwart -
‘t is moeilijk dansen
Met de duivel op je rug.
Ze begroef mijn lichaam
En dachten dat ik weg was,
Maar ik ben de Dans,
En ik ga nog steeds door.

Maar ondanks alles blijft hij dansen en uitnodigen.
koor

Ze maakten me los
En ik sprong omhoog;
Ik ben het leven
Dat nooit sterven zal;
Ik zal in jou leven
Als jij leeft in mij -
Ik ben de Heer
Van de Dans, zei hij.

Lord Of The Dance - Sydney Carter

 
I danced in the morning
When the world was begun,
And I danced in the moon
And the stars and the sun,
And I came down from heaven
And I danced on the earth,
At Bethlehem
I had my birth.

Dance, then, wherever you may be,
I am the Lord of the Dance, said he,
And I'll lead you all, wherever you may be,
And I'll lead you all in the Dance, said he.

I danced for the scribe
And the pharisee,
But they would not dance
And they wouldn't follow me.
I danced for the fishermen,
For James and John -
They came with me
And the Dance went on.
Chorus

I danced on the Sabbath
And I cured the lame;
The holy people
Said it was a shame.
They whipped and they stripped
And they hung me on high,
And they left me there
On a Cross to die.

Chorus

I danced on a Friday
When the sky turned black -
It's hard to dance
With the devil on your back.
They buried my body
And they thought I'd gone,
But I am the Dance,
And I still go on.

Chorus

They cut me down
And I leapt up high;
I am the life
That'll never, never die;
I'll live in you
If you'll live in me -
I am the Lord
Of the Dance, said he.