Voor deze dans vind je op internet tientallen treffers. En die gaan allemaal over het liedje van M-Kids. Er bestonden echter ook originele en echte Indianendansen.
Bij de ontdekking van Amerika door Columbus (1492) waren er 20 miljoen indianen. 400 jaar later bleven er door blanke ziekten en geweld maar een klein miljoen over.
IndianendansZij waren zo goed als alles kwijt: hun tradities, hun manier van leven, hun geloof, dansen, hun jachtgebied, hun bizons, hun vrijheid. Maar ze en hun cultuur overleefden hun legende – zij het in reservaten.
Indiaanse muziek bestaat uit zang en drum. Indianen geloven dat zingen een geschenk van de wind is. De drum symboliseert de aarde en het ritme van de drum staat voor de hartslag van de mensen en hun verbondenheid met de aarde.
De indianen hebben veel dansen bij diverse feesten en ceremonieën.
Tegenwoordig worden er nog Powwows (betekent eigenlijk: spirituele leider) gehouden. Het is een soort verbroederingsfeest van 5 uur tot 3 dagen, met oorspronkelijke (indianen) en nieuwe Amerikanen. De dansen, wedstrijden (voor mannen en vrouwen apart) en klederdracht zijn zeer kleurrijk.
Indianendansen zijn spirituele rituelen die onder leiding van de medicijnman de hele stam ten goede moeten komen. Soms komen dansers in trance. Vaak zijn dansen gericht tot de goden, als dank. De indianen hebben een dans voor de jacht om dieren te lokken en zo het jagen gemakkelijker te maken. Ze hebben een Regendans, de droomdans...

De zonnedans is een van de bekendste dansen van de indianen. Hij heet zo omdat er veel naar de zon gestaard wordt. Het is een dans die de indianen uitvoeren om een gelofte te doen.
De Ghost dance (kringdans) is oorspronkelijk vredig en verzoenend, onder leiding van (Jack Wilson) Wovoka, een soort profeet. Na de massamoord op Lakpota Sioux In 1890 bij Wounded Knee maakten de indianen er meer een krijgsdans van. (Zou je niet?..)

 

(We zochten bij voorkeur korte en duidelijke filmpjes, zonder veel show, spektakel en competitie.
Betere suggesties zijn welkom.)