'Zeg kwezelken wilde gij dansen' is een volksliedje uit 1848, vooral bekend in Vlaanderen, Brabant en ook in Nederland.
Het vrolijke deuntje is een spotlied dat de draak steekt met vrome vrouwtjes (kwezels, nonnen). De zanger probeert een kwezeltje tot dansen te verleiden, maar het kwezeltje wijst ieder bod af, behalve het laatste...  Het lied werd in 1994 gecoverd door Sam Gooris.

kwezelkedansenZeg, kwezelken, wilde gij dansen?
Ik zal u geven een ei.
Wel neen ik, zei dat kwezelen.
Van dansen ben ik vrij.

(Refrein)
'k En kan niet dansen,
'k en mag niet dansen.
Dansen is onze regel niet.
Begijntjes of kwezelkens dansen niet.

Zeg, kwezelken, wilde gij dansen?
Ik zal u geven een koe.
Wel neen ik, zei dat kwezelen.
Van dansen word ik zo moe.

Zeg, kwezelken, wilde gij dansen?
Ik zal u geven een paard.
Wel neen ik, zei dat kwezelen.
't En is mij 't dansen niet waard.

Zeg, kwezelken, wilde gij dansen?
Ik zal u geven een man!.
Wel ja ik, zei dat kwezelen.
'k Zal dansen al wat ik kan.


(Refrein)
'k En kan wel dansen,
'k en mag wel dansen.
Dansen och da    t deert ons niet.
Begijntjes of kwezelkens dansen wel.