Dit gedicht werd geschreven in 1632 door Jacob Cats  (1577-1660),  Nederlands dichter, jurist en politicus. Cats is ook bekend onder de naam Vader Cats, door zijn veelal didactische gedichten.

Voordansen: bij de dans vooropgaan, voordoen.
Krepel (de kreupele) wil altijd voordansen: iemand van weinig betekenis matigt zich vaak een oordeel aan over gewichtige zaken


krepelLestmaal kwam ik in een veld,
Waar een ieder was gesteld
Tot een uitgelaten vreugd
Naar de wijze van de jeugd;
Jonge lieden van het land
Zongen, sprongen hand aan hand:
Ieder maakte groot geschal,
Ieder was er even mal.

Doch van allen was er een
Met een krom en krepel been,
Met een plompe, stompe voet,
Die had veren op de hoed,
Die was voren aan de dans,
Die was bij de rozenkrans*:
Die was om en aan de mei*,
Die was leider van de rij;
Wat men peep*, of wat men zong,
Krepel had de eerste sprong.

Al is Fop een rap gezel,
Al doet Hein zijn dingen wel,
Al leidt Jorden mooie Trijn,
Krepel wil de voorste zijn.

Maar al was dit in het veld,
’t Is ook elders zo gesteld;
Want ook bij de steedse liên
Wordt dit menigmaal gezien:
Veeltijds, wat er wordt gedaan,
Krepel maakt zich voren aan;
Krepel is een dapper man,
Schoon hij niet dan hinken kan.

Is het niet een zeldzaam ding,
Dat een losse jongeling,
Dat een onbedreven gast,
Die het immers niet en past,
Veeltijds eerst zijn oordeel uit
(Schoon het dikmaals niet en sluit*),
Eerst van alle ding gewaagt,
Al en is hij niet gevraagd,
Eerst zal brengen aan de dag,
Wat hem op de tonge lag!

Vraagt er iemand, hoe dit koomt?
Wijze lieden zijn beschroomd,
Dat er iets mocht zijn gezeid,
Dat niet recht en is beleid*;
Daarom gaan ze traag te werk;
En al met een diep gemerk*;
Maar een gek vol losse waan
Haast zich en wil voren gaan;
Daarom zegt men nog althans*:
'Krepel wil eerst aan de dans.'

-------------------------------------------------
Toelichtingen:
rozenkrans: de prijs voor de beste danser
mei, meiboom: het middelpunt van volksvermaak
peep: verleden tijd van pijpen - blazen (op een muziekinstrument als pijp of fluit)
niet en sluit: niet klopt
beleid: doordacht, overwogen
diep gemerk: ernstige overweging
althans: thans, nu