Waar komt de zegswijze 'Het loopt als een tiet' vandaan?

'Het loopt als een tiet' betekent dat iets heel voorspoedig verloopt.

swingtMet tiet wordt in deze zegswijze niet verwezen naar een vrouwenborst, zoals vaak gedacht wordt, maar naar een kip. Tiet betekent in verschillende dialecten (onder meer in Breda, Utrecht en Goeree-Overflakkee) 'kip, hen'. Lopen als een tiet betekent dan ook letterlijk 'hard lopen'; het kan nog steeds wel in die betekenis gebruikt worden, hoewel de meer figuurlijke betekenis gebruikelijker is. Het woord tiet is volgens het Woordenboek der Nederlandsche Taal in die dialecten een onomatopee, een klanknabootsend woord. Kippen werden gelokt met het geluid tiet-tiet-tiet. Dat geluid werd vervolgens gebruikt om de dieren zelf mee aan te duiden.

Vanwege de associatie met 'vrouwenborst' wordt lopen als een tiet als een vrij informele zegswijze aangevoeld. Neutralere alternatieven zijn lopen als een trein.

Mogelijk moet de herkomst toch ergens anders worden gezocht, en wel bij het Vlaamse dialectwoord tit, titje of titske. Dit betekent ‘stukje, kleinigheid, beetje’. En zou ook gebruikt worden voor een borrel.

'Als een tiet' kan gecombineerd worden met lopen en verkopen.  De uitdrukking 'Lopen als een tiet' wordt vermeld in het Woordenboek der Nederlandsche Taal, in een artikel dat in 1941 geschreven is (tiet-tiet is hier het lok-geluid). 'Tiet' is een Nederlands dialectwoord voor 'kip'. 'Lopen als een tiet' betekent 'hard lopen'. Later heeft het figuurlijke betekenissen gekregen.

De Nederlandse tv-presentator Jan Lenferink zei in 1988 in HUMO dat zijn tv-show liep als een tiet. Marc De Coster nam de uitdrukking op in zijn Woordenboek van Neologismen in 1999.
Maar wie liet het nu 'Swingen als een tiet' ?

De correctheid van de uitspraak lijkt me in ieder geval sterk afhankelijk van de cupmaat.