Wat maakt deze dans herkenbaar? Wat is typisch, onderscheidend of kenmerkend?

Latin figuren, maar als bij ballroom rond de vloer gedanst. De eerste tel van een maat is vaak een appèl waarbij er klinkend op de vloer gestampt wordt. Temperamentvol en trots.

Voorbeelden

Espana cani - Andre Rieu (e.a.)
Ik krijg een heel apart gevoel vanbinnen – Cony Konings
El gato montes – Los Churumbeles e.a.

BPM: 62

“Paso Doble" betekent "dubbele pas".

(We zochten bij voorkeur korte en duidelijke filmpjes, zonder veel show, spektakel en competitie.
Betere suggesties zijn welkom.)


De paso doble is een dansstijl die rond 1920 is ontstaan. Hij stamt oorspronkelijk uit Frankrijk. Later is deze dans verder uitgewerkt in Spanje (ronda, Andalousie).

De Paso Doble is daarmee de enige Latijns-Amerikaanse dans die met zijn afwijkend ritme en stijl uit Europa afkomstig is! Vroeger heette deze dans de Paso Doublé.

De man speelt hierin de rol van stierenvechter of "Matador" en de dame is de rode lap ('el capa') die de stier moet opjagen. De man 'zwiert' de dame (figuurlijk) rond alsof zij die rode lap is. Dit gebeurt met passie. veel temperament, kracht en energie!
De Paso Doble staat centraal in de film 'Strictly Ballroom', een aanrader voor de liefhebbers.

Vroeger was de paso doble echter een social dance waarin vooral gewoon gestapt werd. De typische Spaanse matador-houdingen zijn latere ontwikkelingen. De passen van de paso doble zijn deels afgeleid uit de Flamenco, maar volgens de techniek is het verkeerd om te veel Flamenco-stijl in deze dans in te brengen.

De paso doble is de enige Latin-stijldans waar de man de hoofdrol speelt en blikvanger is. Oorspronkelijk was de paso doble een ballroomdans, maar later is het een Latijns-Amerikaanse dans geworden. Het is een typisch Spaanse dans, geliefd in Mexico, die ook in Frankrijk in trek was. Veel populaire figuren hebben een Franse naam. Al in 1920 werd hij in noordelijke streken bekend.

 

Danshouding

De linkerarm van de heer wordt op oorhoogte in een gebogen stand van bijna 90 graden gehouden en de dame legt haar rechterhand op de hand van de heer waarna de vingers gesloten worden. De rechterhand van de heer ligt op het linkerschouderblad van de dame, net iets meer naar de zijkant dan bij de Ballroom. De dame legt haar linkerhand op de bovenarm van de heer. Houding en bewegingen stralen trots, temperament en energie uit.


Dansrichting

Bij de paso doble is er sprake van een dansrichting. De danspartners wisselen vaak zeer snel van binnen naar buitenkant. Men danst tegen de wijzerrichting van de klok. In paso doble bestaat er geen basispas. Er wordt dikwijls op de eerste tel met de voet op de grond gestampt (appèl). Dit is een latere toevoeging aan de dans, maar tegenwoordig wel zeer typisch. Na dit appèl gaat de figuur verder tot (meestal) 8 tellen of een veelvoud daarvan.


Dansmuziek

De paso doble wordt gedanst op bij de dans behorende muziek met een ritme van 60 tot 62 maten per minuut. De muziek kenmerkt zich door highlights: accenten waarop het danspaar een vaste houding aan moet nemen in hun dansprogramma. Zodra de muziek daarna weer doorgaat, kan er weer verder gedanst worden. Bij het wedstrijddansen zijn deze highlights essentieel voor de normering van het danspaar.

"Mislukte toreador: twaalf stieren en dertien ongelukken."
 (Ubbo Derk Hakholt)