(Moderne of hedendaagse)( Western of Amerikaanse) square dance wordt gedanst door (groepen van) 4 koppels, die in een vierkantformatie (square) opgesteld staan. Net als bij de salsa rueda is er een caller (roeper) die de naam van de volgende door de dansers uit te voeren figuur roept. De caller leidt de dans, maar doet meestal zelf niet mee. Squaredans is een vrijetijds dans, zonder wedstrijden of bekers.

SquaredanceDe wortels van de squaredance zijn te vinden in de smeltkroes van immigranten die uit Europese landen naar Amerika trokken. Diverse elementen (waaronder ook de ‘caller’) uit hofdansen als de Franse quadrille en Engelse cotillon zijn nog herkenbaar. Ook Schotse countrydansen deden hun duit in het zakje. In de roepnaam Dosado, een figuur waarbij de partners elkaar ruglings kruisen, herken je nog het Franse dos-a-dos (rug aan rug).

Traditionele squaredans heeft 10 tot 30 figuren (calls). De muziek wordt meestal live gebracht op akoestische instrumenten: viool, gitaar en contrabas, ook accordeon en banjo.

De "Modern American Square Dance" wordt overal op dezelfde manier aangeleerd. Alle figuren hebben dezelfde Engelse benaming. Iedere danser kan dus overal ter wereld  meedansen met de plaatselijke groepen. Je begint zoals bij alle dansen met het “Basic level”, gevolgd door “Mainstream”. Zo ken je na 6 tot 9 maanden 68 figuren die overal in alle mogelijke combinaties geroepen worden.

Er bestaan ook nog toegevoegde,  hogere niveaus: “Plus”, “A1”, “A2”(A=Advanced), “C1” en “C2” (C=Challenge). Daarmee kom je aan een 100-tal figuren. De meeste figuren duren 4 tot 32 tellen.


In de 20ste eeuw kwam na een periode van terugvallende interesse, Henry Ford (1863-1947) (van de Ford auto’s,1903) in contact met Benjamin T. Lovett (1876-1952). Die had een vakantiekamp waar hij Cowboy dansen aanleerde. Ford was zo gecharmeerd van deze Amerikaanse dansen dat hij het vakantiekamp kocht, en Lovett vroeg vanuit Greenfield Village in Michigan de Cowboydansen terug populair te maken. Alle kosten en publiciteit werden door Ford betaald. Lovett kreeg ook een radioprogramma "The Early American Dance Music" van kust tot kust dat meehielp om van Cowboydansen een rage te maken. In 1937 bouwde Ford bij het Edison Institute de Lovett Hall, waar Lovett 26 jaar lang dansleraren opleidde.
Door zijn demonstratiegroep “The Mountain Cheyenne Dancers” werden die nieuw leven ingeblazen.
Lovett’s boek met dansen en muziek kreeg als titel "Good Morning". De editie van 1926 had als bijschrift "After a Sleep of Twenty-Five Years, Old Fashioned Dancing is Beeing Revived by Mr. And Mrs. Henry Ford". Lloys ‘Pappy’ Shaw verslond het boek en realiseerde zich date er nog veel dansen verloren gingen. Veel oorspronkelijke dansen waren erg streekgebonden en verschillend. Shaw inventariseerde ze bij oude mijnwerkers en cowboys. Zo kreeg hij een hele lijst van dansen en bewegingen. In 1939 publiceerde hij "Cowboy Dances."
Vanaf 1950 ontdekten callers dat ze de dansers gevarieerd konden aansturen met andere volgorden van figuren.
In 1974 hield Callerlab, de International Association of Square Dance Callers, haar eerst congres. Van toen af standaardiseerden zij systematisch de calls en de figuren.


Ook belangrijk voor de verspreiding van de squaredans waren het gebruik van grammofoonplaten (geen live-band meer nodig) en van de PA geluidsinstallatie. Hierdoor kon 1 caller door diverse groepen in grote zalen of op pleinen gehoord worden.

Muziek waarop gedanst wordt is vaak country  western, maar ook rock en pop zijn gemeengoed. (Vb. Drinking Champagne, Gostriders in the sky, Moody Blue, Pink Cadillac,…). Een geschikt ritme voor modern Western square dance is 120–128 bpm.

Ook in België en Nederland zijn er Squaredanceclubs en evenementen.
Belgian Square Dance Organisation (Be.S.D.O.)
Stichting Dutch Squaredance Foundation

19 staten in Amerika hebben de Squaredans tot hun nationale dans benoemd.

 

(We zochten bij voorkeur korte en duidelijke filmpjes, zonder veel show, spektakel en competitie.
Betere suggesties zijn welkom.)

Round dance zijn reeksen choreografieën  met ballroomachtige figuren uitgevoerd op vaste muzieknummers die in een kring tegen de klok rond de vloer gedanst worden.
Round dance heeft dezelfde wortels en dezelfde geschiedenis al Square Dance waarmee het tijdens en na WO II van Noord –Amerika naar Europa kwam. Ook hier is er een ‘cuer’ die gestandaardiseerde bewegingen roept, net als bij de  Salsa rueda of casino de rueda. Er zijn 6 phases of niveau’s. De laagste liggen dichter bij etnische, folk, country en volksdans met ritmes van two step en wals. De hogere moeilijkheidsgraden bevatten stijlfiguren van alle gangbare standaarddansen.
Roundalab, the International Association of Round Dance Teachers, staat in voor promotie en standaardisering van de dansvormen.

 

(We zochten bij voorkeur korte en duidelijke filmpjes, zonder veel show, spektakel en competitie.
Betere suggesties zijn welkom.)