ReidansEen rei (rey) was vroeger een koor bij toneelopvoeringen, dat na ieder bedrijf de gedachten van het publiek vertolkte, of uitleg en commentaar gaf. Na verloop van tijd kreeg dit een eigen karaker, als een soort tussen act, soms met dans, vandaar reidans genoemd. Het woord "rei" wordt ook gebruikt voor de groep zangers of dansers, voor de (gezongen (of gesproken)) tekst en voor de dans zelf.
Bij een reidans, ook koordans of rondedans genoemd nemen de deelnemers elkaar niet noodzakelijk bij de hand.

De dansers bewegen in verschillende formaties: er zijn kring- of rondedansen en kettingdansen waarbij de dansers een rechte of slingerende lijn vormen.

De reidans zou afkomstig zijn uit Noord-Holland, maar is bekend tot in Frans-Vlaanderen. Het was ook een rondedans uit de 14e eeuw.

Omdat de deelnemers op een rij staan wordt het woord geregeld foutief als rijdans geschreven (een geval van volksetymologie).