Dansmariekes zijn meisjes die in een fraai uniform dansend marcheren tijdens carnavalsfeesten en optochten. Dansmariekes en carnaval zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, als rook en vuur. De cheerleaders van het Carnaval dansen sierlijke tot acrobatische figuren. Hun synchrone bewegingen passen bij elke carnavaleske muziekstijl.
Het dansen op snelle polkamuziek wordt garde genoemd, op hedendaagse muziek heet het gewoon show(dansen).
Vele groepen zijn lid van FEN Vlaanderen (Federatie Europese Narren).

DansmariekesHet Dansmarieke stamt vermoedelijk uit Frankrijk. Aan het einde van de 18e - begin 19e eeuw zouden jonge dames de Franse soldaten hebben vergezeld op hun vele veldtochten in Frankrijk en Duitsland. Deze wulpse meisjes werden 'Marketentsters' genoemd. Ze wasten en dansten voor de soldaten en boden extra diensten aan. In ruil hiervoor zorgde het leger voor levensonderhoud en bescherming.
Halverwege de 19e eeuw ontstond de gewoonte om met carnaval de spot te drijven met de pompeuze legerofficieren en hun opgetutte dames, vooral in het Rheinland en rond Keulen. De ‘prinsen' beelden de officieren uit, en maakten van de militaire groet het huidige 'Alaaf'. De dansende dames werden toen 'Dansmariekes' gedoopt.

(Een marketentster (ook zoetelaarster) was een wasdame van een legereenheid, vaak getrouwd met een militair beneden de rang van onderofficier. Ze zorgde ook voor catering. Ze kregen ook een uniform dat bij het korps paste.)

Dansmariekes en Majoretten
 
Een 'Dansmarieke' is geen Majorette. Die maken met hun majorettestok allerlei figuren. Dansmariekes showen solo, in paren of in groep en tonen individueel of in groep vast omlijnde bewegingen, figuren en passen op de maat van een mars of polka.
Deze dansvorm verdient de benaming sport en vraagt een goede conditie en training. Op jonge leeftijd (rond 6 jaar) kan de opleiding starten. Na twee jaar mogen kandidaten zich 'Dansmarieke' noemen.'

Topdrukte voor de dansmariekes is uiteraard het carnavalsseizoen van 11 november tot en met de Carnaval. Optochten, feesten en optredens zorgen voor een druk programma. Na de carnavalsdrukte nemen de dansmariekes deel aan toernooien, zowel regionaal als internationaal.
Zij horen bij een raad van elf of bij een prinsengarde. Hun taak: optreden op de verschillende zittingen.

 

(We zochten bij voorkeur korte en duidelijke filmpjes, zonder veel show, spektakel en competitie.
Betere suggesties zijn welkom.)