De Katholieke kerk heeft voor alle beroepen en kwalen een heilige, net zoals onze verre voorouders voor alles een god hadden.
Patroonheilige van de dansers is Sint Vitus, die op 15 juni gevierd wordt. In de middeleeuwen werd dit beschouwd als de langste dag van het jaar, de zonnewende.

SintVitusDaarnaast fungeert Sint-Vitus ook nog als patroon van toneelspelers, acteurs, acrobaten, goochelaars, komieken en cabaretiers. En van koperslagers, koper- en ketelsmeden, ketellappers, bierbrouwers, biertappers, caféhouders en waarden. Maar ook van apothekers; van kreupelen, lammen, doven, doofstommen en blinden en van bedelaars.
En nog van berglieden en mijnwerkers; van wijnbouwers en druivenplukkers. En nog van gehuwden en gezinnen; en zelfs van huisdieren: vooral honden en gevogelte, zoals hanen, kippen en ander pluimvee. Om af te sluiten als patroon van bronnen.

Vitus voorspraak wordt ingeroepen bij het zaaien en bij de oogst (zonnewende!), tegen onweer, bliksem, brandgevaar en tegen onvruchtbaarheid. Maar ook tegen bedwateren, bezetenheid, vallende ziekte, epilepsie, hysterie, hondsdolheid, honden- en slangenbeten, (ziekelijke) langslaperij en verslapen, Sint-Vitusdans (chorea minor), zenuwziekten, toevallen, stuipen, krampen, spastische aandoeningen, opvliegendheid, oogziekten en slechthorendheid. Deze verschijnselen hebben te maken met plotselinge oncontroleerbare spier- of zenuwsamentrekkingen. Sint-Vitusdans kwam in de 13e en 14e eeuw veel voor bij ondervoede mensen. Zie afzonderlijk artikeltje.

 

(We zochten bij voorkeur korte en duidelijke filmpjes, zonder veel show, spektakel en competitie.
Betere suggesties zijn welkom.)