De Aboriginals zijn de originele bewoners van Australië. Ze hebben een zeer oude cultuur met veel specifieke dansen en rituelen voor allerlei gelegenheden: initiatie, bruiloften, jacht en bij het overlijden. Ze worden alleen door de Aborigines gedanst. Bezoekers worden zelden uitgenodigd. De mannen en vrouwen voeren hun eigen dansbewegingen uit. Meestal zijn ze gescheiden van elkaar. Soms komen ze bij de climax van het ritueel bij elkaar. Er wordt ook gedanst om het land te verzorgen, waarbij de ‘Droomtijd ’ of het scheppingsverhaal gezongen wordt. De Aboriginals geloven dat het land waar zij op leven en waar zij van afhankelijk zijn hierdoor vruchtbaar blijft.

aboriginaldanceAboriginals die in het buitenland dansen of rituelen laten zien moeten eerst toestemming vragen aan hun mentor. Dat is een ouder familielid, die de dansen en rituelen over brengt op de kinderen. Pas als zij vinden dat jongeren aan een bepaald ritueel of een bepaalde dans toe zijn, wordt die aangeleerd. Ze dansen om te vieren en te leren.
Kinderen leren op zeer jonge leeftijd dieren herkennen en imiteren, zodat zij weten hoe een dier beweegt, leeft en eet. Later kan dit nuttig zijn bij de jacht. Iedere Aboriginal heeft een eigen serie totems, een dier, plant, natuurverschijnsel dat bij hem of haar past. Een kangaroe, vogel, ster of de Oostenwind .... De dieren herken je ook in hun dansen en imitaties.

De vele stammen hebben ieder hun eigen dansen en rituelen. De Aboriginals zijn voor hun voortbestaan altijd afhankelijk geweest van kennis over de dieren en planten die op hun land en in zee voorkomen. Zij ervaren een levende band hiermee.

Een "corroboree," is een dansceremonie. In beperkt clanverband heet het een Joonba. Op een "Munga Munga," zijn alle deelnemers vrouwen. Een "Wangka" is een feestceremonie. Er worden verhalen uitgebeeld over land, geloof en cultuur.

Vóór Engelse kolonisten in 1788 Australië binnentrokken, waren er 700.000 Aboriginal in 500 verschillende clans. Die hadden elk hun eigen taal en gebruiken. De Aboriginals werden niet als mensen beschouwd. Hun land werd afgepakt. Ze werden onderdrukt en vermoord. Pas in de 20ste eeuw is weer land aan de Aborigines teruggegeven. Er leven nu ook veel Aborigines in grote steden. Veel van hun cultuur is verloren gegaan. Sommige Aborigines hebben nog een sterke band met de Droomtijd. Er zijn nog slechts 160.000 Aborigines, dat is ongeveer 1% van de bevolking van Australië.
Net als bij de indianen (en afrikanen) heeft ook hier de blanke kolonist veel van de originele cultuur kapot gemaakt.

 

(We zochten bij voorkeur korte en duidelijke filmpjes, zonder veel show, spektakel en competitie.
Betere suggesties zijn welkom.)