Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de volledige website van DansFans en iedere webpagina van de site. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy verklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons informatie over uzelf te verschaffen. Soms kan dit wel nodig zijn om bijvoorbeeld te corresponderen, in te  inschrijven… Persoonlijke gegevens die U ons doorgeeft zullen en kunnen worden gebruikt voor het doel waarvoor U deze informatie hebt verstrekt.
Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. U kan op ieder moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

paraplusAlle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden.
Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo correct mogelijk te laten zijn.

Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke wijze dan ook ontstaan door onbeschikbaar zijn van de site, of gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden.

De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij DansFans of bij derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld.

Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door DansFans.

Alle rechten (merkenrecht e.a.) zijn voorbehouden.

(Disclaimer: Vrijwaring, afwijzen van aansprakelijkheid. Een paraplu dus.)

'Er bestaat geen gerechtigheid, er bestaan alleen grenzen.'

(Albert Camus)

'Recht is iets kroms dat verbogen is.'

( Maarten Toonder)

Omdat ik graag wat feedback krijg over bezoekersaantallen, zoekwoorden, doorverwijzingen ed. om de site te kunnen verbeteren maak ik gebnruik van Google Analytics.

Google Analytics, privacyverklaring, artikel 8.1 van de gebruiksvoorwaarden.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren, hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.